sep 022011
 

Entrevista de lAlbert Punsola (col·laborador de sostenible.cat ) per l’En portada del Theknos 155.

1-¿D’aquests tres grups de temes en relació a la biohabitabilitat materials, ventilació i camps electromagnètics, en quins té més marge d’intervenció l’enginyer i en quins menys?

La nostra professió ofereix gran versatilitat i per tant la possibilitat de intervenir-hi en tots tres, però evidentment els relacionats amb la ventilació i els camps electromagnètics són ens que més podem actuar.

Continue reading »