sep 022011
 

Un article meu publicat al Theknos 155 juliol-agost – Biohabitabilitat: la revolució pendent

Actualment, cada cop som més conscients dels riscos associats als edificis i dels quals segur que n’hem sentit a parlar com a enginyers tècnics: la síndrome de l’edifici malat, la lipoatròfia, i els contaminants químics o els biològics com la grip o la legionel·la. Continue reading »

ene 272010
 

Com a membre del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB) dóno el meu suport públic al manifest de la Plataforma de treballadors de col·legis professionals que informa de les greus conseqüències que pot provocar l’aplicació de la Llei Òmnibus i demana suport a la ciutadania.

La Plataforma sorgida arran de l’aplicació de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici, també coneguda com Llei Òmnibus.

Continue reading »