nov 302009
 

El Parlament de l’Estat està debatent la reforma de la Llei d’Estrangeria que incorpora moltes qüestions que són un retrocés pel que fa als drets humans però m’agradaria destacar un que podria impedir que les persones immigrades sense papers puguin empadronar-se a les ciutats on viuen.

Aquest fet, el de la inscripció al padró, impediria a les persones immigrades i a les seves famílies accedir a alguns serveis bàsics que cobreixen drets essencials de les persones, com ara la sanitat, l’habitatge o l’educació.

Continue reading »